Interpelacja w sprawie ruchu jednokierunkowego na ulicy Junoszy

Zwracam się z prośbą o udzielenie informacji dotyczącej planowanych zmian w ruchu kołowym na ulicy Junoszy. Niniejszy temat został poruszony przeze mnie w piśmie urzędowym (vide:interpelacja z dnia 27.01.2014 r.) tudzież na spotkaniach z mieszkańcami. Podkreślić pragnę również, że stanowisko w przedmiotowej kwestii podjęła Rada Dzielnicy Wieniawa (uchwała z dnia 03.11.2015 r.), proponując wprowadzenie na tej arterii ruchu jednokierunkowego.

W związku z powyższym, proszę o szczegółowe przedstawienie mi ostatecznych rozwiązań w tej kwestii tudzież terminu ich realizacji.