Interpelacja w sprawie ruchu kołowego na Starym Mieście i planów zmian w tym zakresie

W związku z podejmowanym ostatnio przeze mnie tematem zezwolenia na wjazd na obszar Starego Miasta elektrycznych samochodów turystycznych i odmową ze strony Urzędu Miasta wprowadzenia tego rozwiązania, pragnę zapytać o kwestię egzekwowania tego zakazu wobec innych pojazdów kołowych. Obserwując i oceniając ten stan rzeczy  w ostatnim okresie, pragnę zauważyć, że intensyfikacja ruchu samochodów na tym obszarze daleko odbiega od przyjętych regulacji w zakresie wjazdu pojazdów nieuprawnionych, jak również uprawnionych poza wyznaczonymi godzinami.

W związku z powyższym, wobec argumentu o potencjalnych utrudnieniach spowodowanych poruszaniem się małych pojazdów elektrycznych (w częstotliwości dwa na godzinę przez okres pięciu miesięcy) dla mieszkańców i osób odwiedzających lubelską Starówkę, proszę o wyjaśnienie dotyczące niedociągnięć w zakresie obecnej egzekucji prawa.

Jednocześnie, w związku z docierającymi do mnie informacjami dotyczącymi planowanego zaostrzenia przepisów wjazdu pojazdów kołowych na obszar Starego Miasta, proszę o przedstawienie mi szczegółów opracowywanych regulacji w tym zakresie.