Interpelacja w sprawie regulacji ruchu rowerowego na obszarze placu Litewskiego

W związku z docierającymi do mnie sprzecznymi informacjami w sprawie planowanej przez Urząd Miasta Lublin regulacji ruchu rowerowego na obszarze nowego, przebudowanego placu Litewskiego, proszę o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:

Kiedy zostanie przedstawiona ostateczna koncepcja regulacji ruchu rowerowego na w/w obszarze?

Czy koncepcja ta zakłada swobodę poruszania się rowerzystów po całym obszarze placu Litewskiego, po wytyczonej do tego celu tzw. ścieżce rowerowej, czy też całkowity zakaz wjazdu tych jednośladów?

Jednocześnie, osobiście uważam, że plac Litewski powinien być miejscem kompromisu komunikacyjnego między pieszymi a rowerzystami, przez co najlepszą koncepcją byłoby stworzenie tam (wzorem Ogrodu Saskiego) jednej ścieżki rowerowej biegnącej przy (po) placu, z przeznaczeniem pozostałej części niniejszego obszaru na potrzeby pieszych.