Interpelacja w sprawie montażu klimatyzacji w SP nr 6

Zwracam się z uprzejma prośbą o oszacowanie kosztów montażu klimatyzacji w sali gimnastycznej szkoły podstawowej nr 6 im. Romualda Traugutta przy ulicy Czwartaków 11. Ta wielce zasłużona, od lat zajmująca na mapie edukacyjnej Lublina czołowe miejsce, placówka edukacyjna wymaga szeregu prac adaptacyjno-remontowych, wśród których montaż klimatyzacji w sali gimnastycznej, stanowi kwestię priorytetową.

Z uwagi na konieczność niezwłocznego wykonania tego zadania i moje osobiste zobowiązania wobec dyrekcji szkoły, proszę o udzielenie szybkiej i szczegółowej odpowiedzi.