Kilka słów o zmianie okręgów wyborczych

okregi.jpgPragnąc odnieść się do kwestii podziału Lublina na nowe okręgi wyborcze, chciałbym z całą wyrazistością podkreślić, że  przegłosowana w tym względzie uchwała Rady Miasta wymuszona została na samorządzie dyrektywami PKW. Zmieniająca się demografia miasta spowodowała rozrost jednego z okręgów o tzw. 6 mandat, który powoduje konieczność zmniejszenia liczby mandatów w innym okręgu. Zamiast więc 6 mandatów w okręgu nr 4 będziemy mieli 6 mandatów w okręgu numer 5. To jest jedyny powód całego zamieszania wokół nowego podziału wyborczego. Zaproponowana przez nas korekta ma skądinąd charakter symboliczny i dotyczy  przyłączenia jednej z dzielnic (Sławinek) do innego okręgu (funkcjonującego pod nazwą okręg nr 1- Wieniawa, Śródmieście, Stare Miasto, Bronowice). Spekulacje na temat kunktatorstwa politycznego, wszelkiej maści knowań i cwaniackich zabiegów, stanowią wyssane z palca bzdury, którymi próbuje się karmić opinię publiczną.