Moje stanowisko w sprawie lubelskich ogródków działkowych

ogrodki.jpg

W nawiązaniu do wczorajszej dyskusji telewizyjnej https://www.tvp.info/37395953/17062018-1500  o przyszłości ogródków działkowych na Podzamczu, w której miałem przyjemność uczestniczyć, uprzejmie informuję że jestem za:

1. Całkowitym pozostawieniem ogródków działkowych (tych, jak również innych znajdujących się na obszarze gminy Lublin) w niezmienionej formule, z ewentualnymi korektami jakościowymi zaakceptowanymi przez działkowców.

2. Umieszczeniem w powstającym obecnie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego zapisu „zieleń działkowa” dającego gwarancję pozostawienia ogródków w dotychczasowym kształcie i przeznaczeniu.

Jednocześnie jestem przekonany o wiarygodności słów Pana Prezydenta Krzysztofa Żuka, dających wszystkim lubelskim działkowcom gwarancję zachowania ogródków i nieingerowania w ich obszar. Nie mam wątpliwości, że powinnością władz Naszego Miasta jest troska o ogródki działkowe i zajmującą się nimi społeczność.

Fot. (Źródło):  http://www.ozpzd-lublin.pl/