O potrzebie parkingów w lubelskich dzielnicach

parkingi.jpgJednym z prioryrtetów moich ostatnich działań jest kwestia tworzenia parkingów w reprezentowanych przeze mnie dzielnicach. Podjąłem już działania w tej materii na ulicy Pogodnej, gdzie utworzyliśmy kilkadziesiąt miejsc parkingowych, wkrótce zamierzam zająć się podobnym problemem na ulicy Grabskiego (także Bronowice), Krynicznej (Sławinek) a także Zuchów i Skautów (Wieniawa). Niniejsze zadania chciałbym zrealizować w przyszłorocznym roku budżetowym.

Fot. (Źródło): www.lublin.eska.pl