Wnioski budżetowe- złożone

ratusz.jpgZgodnie z obietnicą skierowałem do Prezydenta Lublina propozycję wniosków budżetowych na 2019 rok. Mam nadzieję, że ich lwia część znajdzie się w projekcie budżetu, a po ich akceptacji, zostanie zrealizowana. Treść wniosków umieszmam poniżej:

1. Kompleksowy remont ulicy Rowerowej wraz z budową miejsc parkingowych – 300 tys. zł

2. Budowa hali gimnastycznej przy Liceum Ogólnokształcącym im. Stanisława Staszica – 8 mln zł

3. Przebudowa kuchni w Szkole Podstawowej nr 7 przy ulicy Plażowej 450 tys. zł

4. Dokończenie rewitalizacji skweru przy ulicy Szczerbowskiego- 50 tys. zł

5. Rewitalizacja skweru przy ulicy Łopacińskiego i Al. Racławickich – 80 tys. zł

6. Kontynuacja remontu ulicy Pogodnej i budowa miejsc parkingowych – 1 mln zł

7. Rewitalizacja boisk i budowa skweru przy ulicy Sielankowej i Kolorowej- 200 tys. zł

8. Przebudowa ulicy Skautów wraz z budową miejsc parkingowych – 400 tys. zł.

9. Zagospodarowanie podwórka przy ulicy Jezuickiej 14- 50 tys. zł

10. Remont murków i nawierzchni na Placu Rybnym wraz z nowymi nasadzeniami 70. tys. zł

11. Utwardzenie przejścia na Błoniach w stronę Unii Lubelskiej- montaż ławek i oświetlenia- 50 tys. zł

12. Przygotowanie dokumentacji pod budowę Centrum nauki dla dzieci i młodzieży – 100 tys. zł

13. Progi zwalniające na ulicach: Zakładowej, Bajkowej i Bohaterów Monte Cassino-10 tys. zł

14. Kompleksowy remont ulicy Niecałej- 150 tys. zł

15. Remont ulicy Bema- 120 tys. zł

16. Dokończenie remontu podłóg w Szkole Podstawowej nr 31 – 40 tys. zł

17. Remont podłóg i wymiana drzwi w Szkole Podstawowej nr 33- 200 tys. zł.

18. Remont ulicy Bronowickiej – 200 tys. zł

19. Remont boisk przy Szkole Podstawowej nr 21 – 300 tys. zł.

20. Renowacja zabytków – 2,5 mln zł.

21. Remont chodnika przy ulicy Czwartaków 5 – 50 tys. zł

 

Jednocześnie składam wnioski o zajęcie się problemem modernizacji oświetlenia ulicznego w północnej części dzielnicy Wieniawa na sume 1,3 mln zł. Poniżej podaje kwoty dla poszczególnych ulic:

 

– ul. Puławska (od Al. Racławickich do Al. Solidarności) – ok. 300.000 zł

– ul. Zuchów (od ul. Legionowej do ul. Puławskiej) – ok. 70.000 zł

– ul. Legionowa (od ul. Popiełuszki do Al. Racławickich) – ok. 120.000 zł

– ul. Głowackiego (od Al. Racławickich do ul. Lelka-Sowy) – ok. 180.000 zł

– ul. Lelka-Sowy (od ul. Głowackiego do ul. Junoszy) – ok. 70.000 zł-

ul Junoszy ok (od ul. Głowackiego – do ul. Popiełuszki po obu jej stronach) – ok. 200 000 zł-

ul. Popiełuszki (od ul. Puławskiej do ul. Poniatowskiego) – ok. 210.000 zł

– ul. Skautów (cała ulica) – ok. 150.000 zł