Rady Dzielnic- frekwencja i wynagrodzenie

kl.jpgW nawiązaniu do wyborów do Rad Dzielnic, warto zauważyć, niewielkie zainteresowanie uczestnictwem w pracach jednostek pomocniczych lubelskiego samorządu. Abstrahując od przyczyn tego stanu rzeczy (jest ich zapewne kilka) warto zastanowić się, co zrobić, by to zmienić. Moim zdaniem przede wszystkim należy zweryfikować sposób dotychczasowego wynagrodzenia, w którym beneficjentem potencjalnej aktywności jest tylko jedna osoba (Przewodniczący Zarządu) pozostali działają natomiast wyłącznie społecznie. Ta skostniała forma wymaga zatem szybkiej korekty i sprawiedliwego podziału dotychczasowej kwoty na innych członków rad dzielnic, o czym dyskutować będziemy na najbliżdszej sesji Rady Miasta Lublin. Projekt uchwały w przedmiotowej kwestii jest już przygotowany.

Fot. (Źródło): www.kurierlubelski.pl