Interwencja w sprawie mieszkańców lokali komunalnych

m.jpgPrzed kilkoma dniami skierowałem do Pana Prezydenta interpelację w sprawie mieszkańców lokali komunalnych znajdujących się w zasobach gminy Lublin. W piśmie zwracam się do włodarza Naszego Miasta z prośbą o prolongatę terminów spłaty czynszów, osobom które nie zalegają z opłatami wobec gminy, a w wyniku epidemii znalazły się w tragicznej sytuacji. Z niecierpliwością i nadzieją oczekuję odpowiedzi w tej sprawie.

Treść interpelacji:   http://marcinnowak.pl/?p=5466