Witaj majowa jutrzenko

matejko.PNG

Dziś kolejna rocznica Konstytucji 3-go Maja,  pierwszej w Europie i drugiej na świecie ustawy zasadniczej. To jedna z najważniejszych dat w naszej historii i dokument, do którego odwołujemy się przez kolejne pokolenia.

Przy tej okazji pozwolę sobie na pewną osobistą refleksję. Dokładnie rok temu w Trybunale Koronnym podczas uroczystej sesji Rady Miasta Lublin, miałem zaszczyt wygłosić referat w przedmiotowej sprawie. W tym dniu sporo rozmawialiśmy o zbliżających się demokratycznych wyborach (do Parlamentu Europejskiego)  oraz o wspaniałym majowym długim weekendzie. Nikt z nas nie spodziewał się, że po upływie 12 miesięcy funkcjonować będziemy w tak innej rzeczywistości. Na każdej płaszczyźnie.