Interpelacja w sprawie konsultacji społecznych dotyczących przebudowy ulicy 1-go Maja

W związku z docierającymi do mnie wiadomościami mailowymi, a także informacjami pojawiającymi się w przestrzeni publicznej, dotyczącymi potrzeby wprowadzenia korekt w zakresie przebudowy i adaptacji ulicy 1-go Maja, proszę o podjęcie konsultacji społecznych w przedmiotowej sprawie. Oczekiwana od lat przez mieszkańców budowa Dworca Metropolitarnego i związana z nią rewitalizacja przydworcowego obszaru, w mojej ocenie powinna jeszcze silniej uwzględnić aspekty partycypacji społecznej, tak mocno wpisane w kanony współczesnej demokracji.

Rozmowy i konsultacje dotyczące ulicy 1-go Maja, w mojej ocenie, powinny obejmować przede wszystkim: zrównanie poziomu jezdni i chodnika, korekty w zakresie miejsc parkingowych,utworzenie docelowych lokalizacji na potrzeby ogródków gastronomicznych i wydarzeń plenerowych, nasadzeń drzew i roślinności oraz dostosowanie wyposażenia ulicy do klimatu historycznego tego obszaru.

Z uwagi na wagę problemu, proszę o priorytetowe ustosunkowanie się do treści niniejszej interpelacji .