Renowacja boiska przy SP 21

sp21-a.jpgZgodnie z obietnicą złożoną przed kilkoma tygodniami rozpoczęliśmy prace przy renowacji boiska Szkoły Podstawowej nr 21 przy ulicy Zuchów. W wyniku moich starań, kwota zabezpieczona na to zadanie na ostatniej sesji Rady Miasta Lublin, pozwoli przygotować niniejsze boisko, na potrzeby przyszłego roku szkolnego, służąc kolejnym rocznikom tej placówki oświatowej.