Interpelacja w sprawie przejęcia przez gminę Lublin terenów przy ulicy Głowackiego 35

W nawiązaniu do kilku wcześniejszych interpelacji, spotkań z mieszkańcami i władzami Lublina, uprzejmie proszę o ostateczne rozwiązanie problemu lokatorów bloków przy ulicy Głowackiego 28 oraz 28a (numer ewidencyjny 33 obręb 26- Rury Brygidkowskie, arkusz 34). Sygnalizowany przeze mnie problem, wygenerowany został przed laty przez Spółdzielnię Niewidomych, która ustawiła przy własnej posesji ogrodzenie, utrudniające swobodny dostęp mieszkańcom w/w bloków do ich lokali. Pomimo licznych zapewnień, mieszkańcy od lat bezskutecznie czekają na konstruktywne rozwiązania w przedmiotowej sprawie, tym bardziej, że wielokrotnie dochodziło w tym miejscu do dramatycznych zdarzeń. Podkreślić chciałbym bowiem z całą wyrazistością, że oba budynki zajmowane są w dużej części przez osoby starsze i niepełnosprawne (w tym niewidome i niedowidzące), które wymagają między innymi szczególnie ułatwionego dostępu do opieki medycznej (np. dojazdu karetki pogotowia). Istniejący od lat płot, uniemożliwia spełnienie tych warunków, powodując dodatkowy dyskomfort i gehennę ich codziennego życia.

Z ogromną nadzieją, oczekuję od Pana Prezydenta wydania zezwolenia na realizację inwestycji drogowej (decyzji ZRiD) celem zaadaptowania niniejszego gruntu i przeznaczenia go na potrzeby mieszkańców sąsiednich posesji lub innych alternatywnych działań, które finalnie rozwiążą niniejszą bolączkę społeczności bloków przy Głowackiego 28 i 28a.

Proszę o priorytetowe zajęcie się sygnalizowaną przeze mnie kwestią