Interpelacja w sprawie ustawienia wzdłuż ulicy Głębokiej znaków „Uwaga jeże”

W związku z docierającym do mnie sygnałami od mieszkańców  Lublina dotyczącymi potrzeby oznakowania ulicy Głębokiej znakami „Uwaga jeże”, proszę o zdiagnozowanie niniejszego problemu i zajęcie się przedmiotową sprawą. Według posiadanych przeze mnie informacji, oznakowanie niniejszej arterii takimi znakami zwróciłoby uwagę kierowców na problem, który w tym miejscu jest szczególnie zauważalny i odczuwalny. Pragnę podkreślić również, że na skutek interwencji mieszkańców Lublina, analogiczne komunikaty pojawiły się w licznych punktach miasta, uwrażliwiając kierowców na niniejszą kwestię.