Witaj Majowa Jutrzenko

Dziś Narodowe Święto Trzeciego Maja, upamiętniające przyjęcie pierwszej w Europie, a drugiej na świecie (po Konstytucji USA) ustawy zasadniczej. W związku z tym, w ramach uroczystej sesji Rady Miasta Lublin oraz towarzyszących jej uroczystościom, mamy zaszczyt świętować historyczne znaczenie i przyszłościowe przesłanie tego niezwykłego dokumentu.