Trybunał Koronny z lepszym dostępem dla niepełnosprawnych

Jedną z ostatnich interpelacji, skierowanych do Pana Prezydenta, poświęciłem kwestii lepszego dostosowania Trybunału Koronnego na potrzeby osób niepełnosprawnych. Mam nadzieję, że wskazane przeze mnie aspekty, znajdą odbicie w działaniach Ratusza, co przyczyni się do rozwiązania kilku sygnalizowanych mi bolączek.

Treść interpelacji:

Interpelacja dotycząca lepszego dostosowania Trybunału Koronnego dla osób niepełnosprawnych

W związku z kierowanymi do mnie uwagami dotyczącymi konieczności lepszego dostosowania Trybunału Koronnego na potrzeby osób niepełnosprawnych zwracam się z prośbą o rozważenie podjęcia następujących działań:
Wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych do budynku, zaś do czasu wykonania tego zadania (lub w przypadku ograniczeń budowlano-konserwatorskich) stałego udostępnienia wejściowych drzwi bocznych
Montaż platformy schodowej dla osób niepełnosprawnych umożliwiający im wjazd na piętro budynku
Zainstalowanie w budynku czytników dla osób niewidomych
Jednocześnie, w związku z propagowaną przeze mnie od lat aktywnością dotyczącą montażu defibrylatorów w miejskich budynkach użyteczności publicznej, dziękując za dotychczasowe działania na tym polu, sygnalizuję potrzebę umieszczenia takiego urządzenia w gmachu Trybunału Koronnego.
Proszę o priorytetowe zajęcie się sygnalizowanymi przeze mnie problemami.