Interpelacja w sprawie konieczności przeprowadzenia remontu ulicy Firlejowskiej

Zwracam się z uprzejmą prośbą o dokonanie w tegorocznym budżecie Miasta Lublin przesunięć dotyczących kompleksowego remontu ulicy Firlejowskiej.

Lokalna społeczność, od wielu lat, z niecierpliwością oczekuje wykonania niniejszego zadania, które jest konsekwencją sporządzonej i opłaconej dokumentacji projektowej. Według mojej wiedzy, w tym roku kończy się okres ważności tej dokumentacji, co w przypadku nierozpoczęcia zadania, skutkować będzie jej unieważnieniem i stratą środków wydanych na ten cel.

W związku z powyższym, proszę o podanie terminów wygaśnięcia obowiązującej dokumentacji projektowej, z uwzględnieniem wysokości środków na nią dotychczas przeznaczonych, jak również o wskazanie terminu rozpoczecia prac remontowych na ulicy Firlejowskiej.