O Firlejowskiej raz jeszcze

remonty.jpgZgodnie z zapowiedzią, w dniu wczorajszym (przy wsparciu radnego Zdzisława Drozda) wystąpiłem do Pana Prezydenta z interpelacją dotyczącą konieczności przeprowadzenia kompleksowego remontu ulicy Firlejowskiej i umieszczenia niniejszej pozycji w tegorocznym budżecie. http://marcinnowak.pl/?p=3114  Nie chodzi tu, jak nadmieniłem we wczorajszym wpisie blogowym tudzież piśmie złożonym w Urzędzie Miasta Lublin, wyłącznie o obietnice złożone mieszkańcom (te oczywiście są najważniejsze) lecz również o zbliżające się do końca sztywne terminy rozpoczęcia prac remontowych. Brak działań w tym zakresie spowoduje „wyrzucenie w błoto” dotychczas wyłożonych na ten cel środków finansowych z tytułu sporządzenia dokumentacji projektowej i de facto pogrzebie ważną dla lokalnej społeczności inwestycję.

Głęboko wierzę że tak się nie stanie. Z niecierpliwością oczekuję zatem odpowiedzi na moją interpelację i rychłe rozpoczęcie zadania.