Co dalej z Budżetem Obywatelskim?

bob.JPGZ ogromnym niepokojem przyjmuję informacje (a raczej ich brak) w kwestii rozstrzygnięć głosowania nad kolejną edycją Budżetu Obywatelskiego. Tysiące lublinian zaangażowanych w ten projekt nie doczekało się do chwili obecnej nawet szczątkowych informacji, a przecież od zakończenia głosowania upłynęło już wiele tygodni. Czas najwyższy zapytać o powód tej informacyjnej opieszałości, co czynię treścią niniejszej interpelacji:

Link do pisma: http://marcinnowak.pl/?p=3679