Interpelacja w sprawie przywrócenia ciepłej wody w prysznicach obiektu H2O przy Alejach Zygmuntowskich

 W związku z dochodzącymi do mnie sygnałami o braku ciepłej wody w prysznicach obiektu H2O przy Alejach Zygmuntowskich należącego do MOSiR Lublin, uprzejmie proszę o natychmiastową interwencję w przedmiotowej kwestii i rozwiązanie bolączki. Jednocześnie proszę o podanie przyczyn zaistniałego stanu rzeczy, który według posiadanych przeze mnie informacji, trwa już ponad dwa tygodnie.