Interpelacja w sprawie wysokości wynagrodzeń pracowników niepedagogicznych w lubelskich placókach przedszkolnych i szkolnych

W związku ze skierowanymi do mnie pismami i towarzyszącymi im spotkaniami dotyczącymi konieczności podwyżki płac pracownikom niepedagogicznym zatrudnionym w lubelskich placówkach oświatowych, zwracam się do Pana Prezydenta o niezwłoczne zajęcie się przedmiotową kwestią. Obecne zasady wynagrodzenia pracowników niepedagogicznych, posiadajacych niekiedy kilkudziesięcioletni okres zatrudnienia, są wysoce niesprawiedliwe i krzywdzące. Nie dotyczy to wyłącznie samego aspektu wysokości wynagrodzenia (skądinąd także nie do zaakceptowania), lecz również jego zestawienia z poborami osób rozpoczynających pracę. Pracownicy z wieloletnim stażem pobierają bowiem wynagrodzenie całościowe, będące pochodną sumy wynagrodzenia zasadniczego, premii oraz dodatku za wieloletnią pracę, zaś osoby rozpoczynające pracę i nie posiadające prawa do dodatku za wysługę lat „na starcie”otrzymują wynagrodzenie zasadnicze wyższe od nich. W związku z powyższym zasadnym (i w mojej ocenie koniecznym) byłoby podniesienie wynagrodzenia zasadniczego pracowników z wieloletnim stażem do wysokości najniższej krajowej (225o zł brutto), do której dodatkowo doliczone zostały środki z tytułu wysługi lat i dodatków motywacyjnych.

W związku z umieszczonymi przed kilkoma miesiącami w przestrzeni publicznej informacjami o zamiarze zrealizowania tej koncepcji, uprzejmie proszę o priorytetowe rozwiązanie problemu wynagrodzeń pracowników niepedagogicznych i zabezpieczenie w budżecie Miasta Lublin środków na ten cel.